Altomi - Komplexní správa nemovitostí

Na základě vašich individuálních požadavků pro vás zajistíme kompletní správu nemovitostí od jednotlivých domů po rozsáhlá bytová družstva.

Naší maximální snahou je zajistit pro vás bezproblémový provoz nemovitostí od technické správy po kompletní vedení účetnictví a administrativy včetně všech souvisejících služeb.

Na základě našich dlouholetých zkušeností zaručujeme kvalitu poskytnutých služeb jak po stránce daňové a účetní, tak i po stránce technické.

Naše služby

Pro představu uvádíme přehled části činností, které zajišťujeme. Naše služby jsou poskytovány vždy s maximální snahou o individuální přístup. Veškeré podrobnosti, podmínky a ceny vám rádi sdělíme při nezávazné schůzce, případně písemně (kontakty).

Zajištění provozu objektu podle obecně závazných předpisů:

 • – předepsané revize a kontrola stavu nemovitostí
 • – včasné odstraňování závad zjištěných revizemi a kontrolami,
 • – dodávky služeb spojených s užíváním prostorů,
 • – kontrola plnění sjednaných podmínek služeb,
 • – odečty měřidel médií,
 • – úklid společných prostor objektu a přilehlých chodníků, údržba zelených ploch,
 • – vypracování návrhu komplexních oprav a údržby objektu,
 • – podklady pro zpracování energetického průkazu budovy,
 • – atd.

Oblast evidence a pasportizace domů, bytů i nebytových prostor:

 • – pasport domů, bytů a nebytových prostor s možností vytváření fotodokumentace,
  • – základní údaje,
  • – konstrukční prvky,
  • – zdravotně-technická instalace,
  • – vybavení a zařízení,
  • – evidence všech měřidel a jejich odečtů,
  • – údržba a archivace dostupné projektové dokumentace,
  • – popis a skladba bytu, přehled rozměrů jednotlivých bytů v domě,
  • – vybavení bytu zařizovacími předměty,
  • – popis otopné soustavy objektu,
  • – změny a doplňky,
  • atd.

Oblast předpisu a evidence předpisu plateb:

 • – evidence majitelů a nájemců jednotek,
 • – automatická tvorba evidenčního listu spojená s výpočtem předpisu plateb a záloh na služby,
 • – generování osobního konta každého vlastníka,
 • – evidence změn plateb s následným oznámením uživatelům jednotek,
 • – zpracování a výpis zátěže SIPO včetně elektronického předávání kódovaných dat (CRYPTA) spojům,
 • – měsíční a roční uzávěrka předpisu plateb včetně inventury,
 • – evidence placení závazků,
  • – výpočet penále a zaslání upomínek, přehledu poplatků z prodlení, seznamu neplatičů, seznamu dlužníků,
  • – SIPO,
  • – upomínání formou SMS, emailem či klasicky poštou,
  • – přístup do databáze pro uživatele na základě přidělených kódů na portál www.poschodech.cz,
  • – evidence, zpracování a vyhodnocování splátkových dohod,
  • – zpracování podkladů pro právní vymáhání,
  • – zpracování přehledu nevyrovnaných nákladů řízení,
 • – atd.

Oblast vyúčtování služeb:

 • – zpracování nákladů na služby,
 • – zpracování odečtu měřičů médií,
 • – vyúčtování vodného a stočného,
 • – vyúčtování ÚT a TUV,
 • – vyúčtování ostatních služeb,
 • – vyúčtování nákladů na správu domu,
 • – celkové zpracování vyúčtování služeb a nákladů,
 • – tisk přehledu nedoplatků a přeplatků za daný rok,
 • – zajištění výběru nedoplatků a výplaty přeplatků,
 • – úprava záloh nového období podle výsledku vyúčtování,
 • – atd.

Oblast účetnictví:

 • – vydané a přijaté faktury,
 • – knihy došlých a vydaných faktur,
 • – zpracování příkazů k úhradě a bankovních výpisů formou elektronického styku s bankou,
 • – zpracování saldokonta dodavatelských i odběratelských faktur,
 • – zpracování mzdové agendy včetně zajištění všech výkazů a hlášení /finanční úřad, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, úrazové pojištění zaměstnanců/,
 • – zpracování měsíční a roční účetní uzávěrky včetně výkaznictví a přehledu hospodaření,
 • – propojení účetnictví s předpisem a evidencí plateb – např.:
  • – inventury pohledávek a závazků,
  • – zpracování podkladů pro daňovou agendu /příjmové, z nemovitých věcí, z nabytí nemovitých věcí, DPH …/
 • – vzdálený přístup do databáze pro členy představenstva, výboru, majitelů či nájemců na základě přidělených přístupových kódů a na základě definovaných oprávnění www.poschodech.cz
 • – atd.

Oblast různých doplňkových informací:

 • – další výběrové a statistické informace
 • – souhrnná statistika o spravovaných objektech,
 • – adresář dodavatelů služeb,
 • – podklady pro pojištění budov,
 • – podklady a výkazy pro úvěrující banky či společnosti,
 • – okamžitý výběr informací o objektu či konkrétním bytu
 • – atd.